Mens Health Week 2016 den 13.-19. juni: Mænds sundhed og fællesskaberÅbningskonference 7. juni 2016

Konferencen finder sted 7. juni i København kl. 10-15, i 3F Huset i salen, på Kampmannsgade 4, 1790 København K.
Tilmelding - Konferencen er fuldt booket. Ønsker du at komme på venteliste skriv til mie@sundmand.dk 
Program HER

Alle kan blive partnere i Men’s Health Week 2016 og dermed få andel i materialer, tilgang til ressourcer og informationer, der kan styrke sundhedsindsatsen: Kontakt Forum for Mænds Sundhed v/ Mie Møller Nielsen, mie@sundmand.dk eller 20301589


Inspirationskonference for MHW2016


Billeder fra Inspirationskonferencen 30.nov. 2015

Kom og vær med når vi i november inviterer alle der har interesse i at være en del af Men´s Health Week 2016. Dette års tema er Mænds Sundhed og Fællesskaber. Hvad har fællesskaber med mænds sundhed at gøre? Et udbredt problem er ensomhed og med det kan følge flere sygdomme. Undersøgelser viser at livskvaliteten og livslængden styrkes gennem relationer med andre mennesker. Der er flere gode eksempler rundt om i landet på fællesskaber, der har til formål at styrke mænds sundhed. Vi håber også, at temaet kan være med til at vi kan tænke kreativitet i forhold til sundhedstilbud til mænd. Og fællesskaber har mange udtryk – lige fra on-linefællesskaber til fysiske steder – kun for mænd!
Se programmet HER
Idekatalog 2016 HER

Oplæg fra inspirationskonferencen:
DaddyO.dk HER læs mere om DaddyO.dk
Mænds Mødesteder HER
KOM ViDERE MAND HER læs mere om KOMVIDEREMAND
Do´s and Dont´s HER
Svend Aage Madsen HER

Men's Health Week modtager med tak, økonomisk støtte fra Bayer Health Care.


Oplæg fra konferencen 

Her vil du kunne hente præsentationer fra konferencen 


Webdesign af Duexdesign