Mens Health Week 2016 den 13.-19. juni: Mænds sundhed og fællesskaberI Men's Health Week 2016 er der over 100 arrangementer landet over - ser HER

Alle kan blive partnere i Men’s Health Week 2016 og dermed få andel i materialer, tilgang til ressourcer og informationer, der kan styrke sundhedsindsatsen: Kontakt Forum for Mænds Sundhed v/ Mie Møller Nielsen, mie@sundmand.dk eller 20301589


Der er Åbningskonference 7. juni 2016

Konferencen finder sted 7. juni i København kl. 10-15, i 3F Huset i salen, på Kampmannsgade 4, København 
Konferencen er fuldt booket. Ønsker du at komme på venteliste skriv til mie@sundmand.dk 

Se program HER

På Konferencen taler Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde, Svend Aage Madsen, Regitze Siggaard, Mie Møller Nielsen og Ilja Sabaj-Kjær m.fl.


I ugen præsenterer Forum for Mænds Sundhed to nye undersøgelser:

Og disse to er stadig vigtige:


Alle undersøgelserne kommer som pjecer i løbet af Men's Health Week


Men's Health Week fortsætter på Folkemødet med 11 arrangementer! Se HER


Inspirationskonference for MHW2016


Billeder fra Inspirationskonferencen 30.nov. 2015

Kom og vær med når vi i november inviterer alle der har interesse i at være en del af Men´s Health Week 2016. Dette års tema er Mænds Sundhed og Fællesskaber. Hvad har fællesskaber med mænds sundhed at gøre? Et udbredt problem er ensomhed og med det kan følge flere sygdomme. Undersøgelser viser at livskvaliteten og livslængden styrkes gennem relationer med andre mennesker. Der er flere gode eksempler rundt om i landet på fællesskaber, der har til formål at styrke mænds sundhed. Vi håber også, at temaet kan være med til at vi kan tænke kreativitet i forhold til sundhedstilbud til mænd. Og fællesskaber har mange udtryk – lige fra on-linefællesskaber til fysiske steder – kun for mænd!
Se programmet HER
Idekatalog 2016 HER

Men's Health Week modtager med tak, økonomisk støtte fra Bayer Health Care.


Oplæg fra konferencen 
Her finder du oplæg fra de to konferencer der har været afholdt iforbindelse med MHW2016

Åbningskonferencen 2016
Generelt om mænds sundhed v. Svend Aage Madsen HER
Generelt om Mænds Mødesteder HER
Mænds Mødesteder Stevns HER
Mænds Mødesteder Billund HER
Evaluering Mænds Mødesteder(kommer til august)
Fars Køkkenskole HER
Manden og Lægen HER
Projekt Sundhed i gear HER 

Oplæg fra inspirationskonferencen:
DaddyO.dk HER læs mere om DaddyO.dk
Mænds Mødesteder HER
KOM ViDERE MAND HER læs mere om KOMVIDEREMAND
Do´s and Dont´s HER
Svend Aage Madsen HER

Webdesign af Duexdesign